• Gregor Johann Mendel

  เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล บิดาทางพันธุศาสตร์ ผู้ไขความลับการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 • Sir Isaac Newton

  เซอร์ไอแซก นิวตัน นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักเล่นแร่แปรธาตุ ชาวอังกฤษ ผู้คิดค้น กฏแรงดึงดูดและกฏการเคลื่อนที่ สมการที่คนทั่วไปรู้จัก F = ma

 • Johannes Diderik van der Waals

  โยฮันเนส ดีเดอริก วัน เดอร์วาลล์ นักฟิสิกส์ชาวดัทช์ ผู้ค้นพบ แรงดึงดูดอ่อนๆระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว หรือที่เรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์

 • Albert Einstein

  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่มีสัญชาติสวิสและอเมริกัน ผู้คิดค้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการ E = mc^2

 • Galileo Galilei

  กาลิเลโอ กาลิเลอี เป็นนักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักปรัชญาชาวทัสกันหรือชาวอิตาลี ผู้พัฒนากล้องโทรทรรศน์ ได้รับขนานนามว่าเป็น "บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่"

ติดตามเรา บน facebook

BIODIGITAL HUMAN Application ศึกษาโครงสร้างร่างกาย แบบ 3 มิติ


BIODIGITAL HUMAN Application ศึกษาโครงสร้างร่างกาย แบบ 3 มิติ 

Read More »

IELTS Exam: ศึกษาคำศัพท์สำหรับ IELTS Exam. 1250 คำ ทดสอบง่ายๆ เกมIELTS Exam: ศึกษาคำศัพท์สำหรับ IELTS Exam. 1250 คำ ทดสอบง่ายๆ เกม


Read More »

TOEFL Exam: คำศัพท์ แอปสำหรับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
TOEFL Exam: แอปสำหรับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


Read More »

3D Solar System Web เรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ แบบ 3D โปรแกรมฟรี ติดตั้ง บน Google Chrome


3D Solar System Web โปรแกรมฟรี
 ติดตั้ง บน Google Chrome 

Read More »

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ระดับเซลล์ ทะลวงลึกถึงแก่นเซลล์ (The Cell.)

ทะลวงลึกถึงแก่นเซลล์ (The Cell.) : โปรแกรมทะลวงลึกถึงแก่นเซลล์ (The Cell.) เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับเซลล์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โปรแกรมนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (NSC 2006) ในงาน Thailand ICT Contest Festival 2006 ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิ ...

Program Components : ส่วนประกอบของโปรแกรมนี้มีอยู่ดังต่อไปนี้ ...

1. บทเรียนวิชาชีววิทยาระดับเซลล์
2. แบบทดสอบเก็บคะแนนพร้อมประเมินผล และเก็บข้อมูล
3. Lab Cross Section ดูเซลล์ง่าย ๆ เหมือนกับส่องกล้องจุลทรรศน์
4. เกมส์คลายเครียด

System Requirements :  ความต้องการของโปรแกรมนี้ที่จะสามารถ เรียกใช้งานโปรแกรมนี้ได้ขั้นต่ำ ..

1. Macromedia Flash Player 8.0 *
2. Display 1024 x 768 ขึ้นไป

Target User Groups : สำหรับกลุ่มผู้ใช้ของโปรแกรมนี้ ก็มีอยู่ดังนี้ ...
1. นักเรียนนักศึกษา
2. ครู-อาจารย์
3. ผู้ที่สนใจ


Read More »

100 การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทางฟิสิกส์ (100 Greatest Discoveries in Physics)สารคดี 100 การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทางฟิสิกส์ 


Read More »

การทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน เคมี ที่น่าสนใจ Chemical experiment

การทดลองทางเคมีที่น่าสนใจ


Read More »

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (Doppler Effect) การทดลอง เรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (Doppler Effect experiment)Read More »

โครงสร้างของโครโมโซม (Structure of Chromosome)

โครงสร้างของโครโมโซม (Structure of Chromosome)


โครงสร้างของโครโมโซม

Read More »

ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร โครงสร้างDNA 3D Molecular Visualizations of DNA

ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร (What is DNA ?)


DNA Double Helix   DNA Animation

Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Energy ( พลังงาน ) 
Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Waves ( คลื่น )
Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Oscillations ( การแกว่ง )

  Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด    Oscillations   ( การแกว่ง )

 


Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Newton's laws of motion ( กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน )

 

 


Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Motions ( การเคลื่อนที่ )


 

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Motions  ( การเคลื่อนที่ )


Read More »

Flash Animations การทดลองทางฟิสิกส์ ชุด Forces and Measurement


 Read More »

คลื่นนิ่ง

คลื่นนิ่ง
อการแทรกสอดของคลื่นต่อเนื่อง 2 ขบวนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ ซึ่งเคลื่อนที่
เข้าหากันในตัวกลางเดียวกัน ทำให้เราเห็นตำแหน่งบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งที่อยู่คงที่แน่นอน
ไม่มีการย้ายตำแหน่ง
จะเห็นว่าบางตำแหน่งไม่มีการสั่นเลย เราเรียกจุดนี้ว่าจุดบัพ (Node)
และมีบางตำแหน่งที่สั่นได้มากที่สุดเราเรียกจุดนี้ว่าปฏิบัพ (Antinode)
เราเรียกบริเวณที่อยู่ระหว่างบัพ (Node) ว่า Loop

[40] รูปที่ 47 แสดงการเกิดคลื่นนิ่ง


Read More »

การเลี้ยวเบนของคลื่น (Diffraction)

การเลี้ยวเบนของคลื่น(Diffraction)

[35] รูปที่ 40 แสดงการเลี้ยวเบนของคลื่นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง


Read More »

การแทรกสอดของคลื่น(Interference)

การแทรกสอดของคลื่น(Interference)
การแทรกสอดของคลื่น(Interference)
[1] รูปที่ 36 แสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์
 คือการรวมกันของคลื่นต่อเนื่องสองขบวน อันเนื่องมาจากคลื่นทั้งสองขบวนเคลื่อนที่ไปพบกัน
-ตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบเสริมกัน จะมีค่าแอมพลิจูดมาก เรียกตำแหน่งนี้ว่า ปฏิบัพ(Antinode : A)
-ตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบหักล้างกันจะมีค่าแอมพลิจูดน้อยเกือบเป็นศูนย์ เรียกตำแหน่งนี้ว่า บัพ(node : N)

Read More »

การหักเหของคลื่น (Refraction)

การหักเหของคลื่น(Refraction)
[49] รูปที่ 32 การหักเหของคลื่นผิวน้ำ

Read More »

การสะท้อนของคลื่น (Reflection)การสะท้อนของคลื่น(Reflection)
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปสุดเขตของตัวกลาง หรือไปถึงแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกับตัวกลาง
ใหม่คลื่นนั้นจะสามารถสะท้อนกลับมาสู่ตัวกลางเดิม เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสะท้อน
การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก
เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลในเส้นเชือกเคลื่อนที่ไปตามเส้นเชือก กระทบผิวรอยต่อซึ่งเป็นปลายอิสระ (free end)
หรือปลายตรึง (fixed end) คลื่นในเส้นเชือกจะสะท้อนกลับดังรูป

[30] รูปที่ 22 แสดงการสะท้อนของคลื่นแบบปลายอิสระ

[29] รูปที่ 23 แสดงการสะท้อนของคลื่นแบบปลายตรึง
   - การสะท้อนคลื่นในเชือกปลายอิสระ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงกัน
                  - การสะท้อนคลื่นในเชือกปลายตรึง คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกัน


Read More »

การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล

การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล 
การรบกวนคลื่นจะทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง
โดยการรบกวนนี้อาจมีตัวกลางหรือไม่ก็ได้       ในกรณีที่มีตัวกลางเมื่อแหล่งกำเนิดเกิดการสั่นก็จะถ่ายโอนพลังงานให้ กับตัวกลางที่อยู่นิ่ง
โมเลกุลของตัวกลางจะมีการสั่นแล้วถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุลข้างเคียงจำนวนมากต่อเนื่องกันไป
ทำให้คลื่นเคลื่อนที่ออกไป
   โดยโมเลกุลของตัวกลางจะสั่นกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิม

1 การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น

     การสั่น (Oscillation) คือการเคลื่อนที่เป็นจังหวะซ้ำๆกัน โดยมี คาบ (period)
หรือช่วงเวลาที่สั่นครบหนึ่งรอบเท่าเดิมเสมอ ตัวอย่างเช่น การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา การสั่นของสปริง
การสั่นของอนุภาคของตัวกลางที่มีคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน เป็นต้น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการสั่นอย่างง่ายที่สุดก็คือ การแกว่งของลูกตุ้ม

[41] รูปที่ 4 แสดงการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
(ก)                  (ข)                 (ค)                 (ง)                (จ)

รูปที่ 5 แสดงการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา

Read More »

กด like ติดตามเรา

ติวเข้ม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ที่บ้าน กับ ทีม ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม

ติดตามข่าวสารการศึกษา

STAT

Flag Counter